Deze website ...

wil iedereen die betrokken is bij het gezondheidsbeleid op school inspireren: leraren, schoolteams, leerlingenraden, ouderwerkingen, CLB-medewerkers, pedagogische begeleiders, preventiemedewerkers … maar ook toekomstige leraren en hun docenten;

ondersteunt iedereen die een gezondheidsbeleid wenst uit te stippelen met conceptuele kaders, concrete tools en links naar expertisecentra, informatiebronnen, gezondheidsacties van organisaties, enzovoort.

Uitgangspunten?

Gezondheidsbevordering op school kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de gezondheid van onze Vlaamse kinderen en jongeren. Sleutelwoorden zijn hier: een beleid op maat van de school, veel aandacht voor participatie (team, leerlingen en ouders) en ondersteuning door schoolnabije en externe partners. Lees verder.

Goed gezondheidsbeleid?

Een goed gezondheidsbeleid heeft oog voor zowel fysiek, mentaal als sociaal welbevinden. Positieve gezondheidsboodschappen, de beproefde methodiek ‘gezonde school’ en een weloverwogen didactiek maken gezondheidsacties effectiever. Lees verder.

Kwaliteitszorg

Gezondheidsbeleid op school is maatwerk en vraagt het nodige beleidvoerend vermogen. Thema’s, doelstellingen, acties en lessen sluiten best zo goed mogelijk aan bij de eigen situatie. Evidence based werken, met effectieve methodieken en materialen verhogen de kwaliteit van het gezondheidsbeleid. De kwaliteitscirkel biedt een handig kader om dat op te volgen. Lees verder.

Partners

De school staat er niet alleen voor. Een schoolteam dat schoolnabije en externe partners betrekt, verhoogt zijn deskundigheid. Overleg met het CLB en de pedagogische begeleidingsdienst helpen om het proces te begeleiden. Voor hun algemeen gezondheidsbeleid en concrete gezondheidsthema’s kan de school beroep doen op de logo's, expertisecentra gezondheid en lokale partners. Lees verder.

Nieuws

“Ook in 2015 is er weer een Week van de Lentekriebels.

In de vormingssessie ‘Welbevinden op school.

VAD ontwikkelde een lessenpakket over gamen voor leerlingen van de derde graad lager onderwijs.

Een praktisch instrument met een schematisch overzicht van leerinhouden over de verschillende onderwijsniveaus, van kleuteronderwijs tot secundair onderwijs.

Neem je leerlingen mee op de roetsjbaan van het leven en versterk hun veerkracht en talenten!