Deze website ...

wil iedereen die betrokken is bij het gezondheidsbeleid op school inspireren: leraren, schoolteams, leerlingenraden, ouderwerkingen, CLB-medewerkers, pedagogische begeleiders, preventiemedewerkers … maar ook toekomstige leraren en hun docenten;

ondersteunt iedereen die een gezondheidsbeleid wenst uit te stippelen met conceptuele kaders, concrete tools en links naar expertisecentra, informatiebronnen, gezondheidsacties van organisaties, enzovoort.

Uitgangspunten?

Gezondheidsbevordering op school kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de gezondheid van onze Vlaamse kinderen en jongeren. Sleutelwoorden zijn hier: een beleid op maat van de school, veel aandacht voor participatie (team, leerlingen en ouders) en ondersteuning door schoolnabije en externe partners. Lees verder.

Goed gezondheidsbeleid?

Een goed gezondheidsbeleid heeft oog voor zowel fysiek, mentaal als sociaal welbevinden. Positieve gezondheidsboodschappen, de beproefde methodiek ‘gezonde school’ en een weloverwogen didactiek maken gezondheidsacties effectiever. Lees verder.

Kwaliteitszorg

Gezondheidsbeleid op school is maatwerk en vraagt het nodige beleidvoerend vermogen. Thema’s, doelstellingen, acties en lessen sluiten best zo goed mogelijk aan bij de eigen situatie. Evidence based werken, met effectieve methodieken en materialen verhogen de kwaliteit van het gezondheidsbeleid. De kwaliteitscirkel biedt een handig kader om dat op te volgen. Lees verder.

Partners

De school staat er niet alleen voor. Een schoolteam dat schoolnabije en externe partners betrekt, verhoogt zijn deskundigheid. Overleg met het CLB en de pedagogische begeleidingsdienst helpen om het proces te begeleiden. Voor hun algemeen gezondheidsbeleid en concrete gezondheidsthema’s kan de school beroep doen op de logo's, expertisecentra gezondheid en lokale partners. Lees verder.

Nieuws

Sensoa en Mediaraven dagen vanaf 13 maart 2014 alle Vlaamse en Brusselse jongeren (14-21j) uit om te vloggen tegen stereotypen die de ronde doen over klassieke man/vrouw verhoudingen of holebi's.

Is het gepermitteerd om leerlingen te knuffelen? Kan ik als kleuteronderwijzer kinderen weerbaar maken tegen seksueel misbruik?

In februari 2014 organiseert Sensoa samen met een heleboel andere organisaties de Week van de Lentekriebels.

VAD en VIGeZ ontwikkelden samen de ‘Leerlijn alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs.

Een nieuw schooljaar betekent vaak ook een nieuwe luizenplaag in de klas. Luizen hebben niks te maken met hygiëne. Het ene kind is gevoeliger dan het andere.